Tin hoạt động
 
Định mức công tác thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng để lập dự toán công trình “Xây dựng sân đỗ máy bay nhà ga khách T2 – Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài”
6/12/18 2:00 PM

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 747/BGTVT-CQLXD gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về định mức công tác thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng để lập dự toán công trình “Xây dựng sân đỗ máy bay nhà ga khách T2 – Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài”.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 1399/BXD-KTXD ngày 12/6/2018 trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng tại thời điểm của dự án “Xây dựng sân đỗ máy bay nhà ga khách T2-Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài” cụ thể là Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 thì đối với các định mức xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố chủ đầu tư căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức để tổ chức xây dựng các định mức đó hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã sử dụng ở công trình khác để quyết định áp dụng. Trường hợp sử dụng các định mức xây dựng mới chưa có nêu trên làm cơ sở lập đơn giá để thanh toán đối với các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

1. Tại thời điểm xác định chi phí đầu tư xây dựng của dự án, công tác thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng được công bố. Do đó việc xác định định mức cho công tác này về nguyên tắc phải được thực hiện theo quy định nêu trên.

2. Theo nội dung văn bản số 747/BGTVT-CQLXD và giải trình của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tại các văn bản kèm theo, việc vận dụng 100% định mức dự toán phần hao phí nhân công và máy thi công của công tác thi công bê tông đường lăn sân đỗ sử dụng cùng loại máy rải PS500 để làm cơ sở lập đơn giá để xác định dự toán, giá gói thầu cho công tác thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng là do dựa trên phân tích, đánh giá về dây chuyền thi công, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công tác thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng có sự tương đồng về loại máy thi công chính, điều kiện thi công của công tác thi công bê tông đường lăn sân đỗ và gần sát nhất về chi phí máy thi công và nhân công. Đồng thời cũng đã có sự đánh giá, phân tích, so sánh về sự tương đồng giữa chi phí của hai công tác thi công, đảm bảo nguyên tắc đủ chi phí để bù đắp giữa phần chênh cao của định mức nhân công trong công tác thi công bê tông đường lăn sân đỗ so với thành phần hao phí máy thi công còn thiếu trong công tác thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Vì vậy đơn giá công tác thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng xác định trên cơ sở vận dụng định mức công tác thi công bê tông đường lăn sân đỗ để xác định đơn giá để lập dự toán, giá gói thầu là chấp nhận được và chỉ áp dụng cho gói thầu này.

3. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải căn cứ phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức xây dựng định mức công tác thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng sử dụng máy rải bê tông PS500 và công bố sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng để làm cơ sở cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án xây dựng trong thời gian tới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1399/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1399-BXD-KTXD_12062018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !