Tin hoạt động
 
Phương án xây dựng giá dịch vụ thoát nước sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh
7/4/18 3:17 PM

Ngày 04/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1603/BXD-KTXD gửi rung tâm Điều hành chương trình Chống ngập nước về phương án xây dựng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì người gây ô nhiễm phải trả tiền ô nhiễm; nguồn thu từ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải phải đáp ứng từng bước và tiến tới bù đắp chi phí dịch vụ thoát nước.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn mình quản lý; phê duyệt giá dịch vụ thoát nước giữa đơn vị thoát nước và chủ sở hữu hệ thống thoát nước để xác định giá hợp đồng quản lý, vận hành; tùy theo điều kiện kinh tế xã hội cụ thể tại địa phương để quyết định lộ trình, mức thu tiền dịch vụ thoát nước đối với các hộ thoát nước trên địa bàn mình quản lý.

Đối với trường hợp nêu tại văn bản số 1091/TTCN-QLNT, Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước nghiên cứu, đề xuất và xây dựng phương án thu giá dịch vụ thoát nước trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định hình thức thu, lộ trình, mức thu tiền dịch vụ thoát nước phù hợp với các quy định nói trên và điều kiện đặc thù của hệ thống thoát nước, điều kiện kinh tế xã hội cụ thể tại địa phương.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1603/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1603-BXD-KTXD_04072018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !