Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận áp dụng Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị
12/14/18 3:00 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 3155/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc áp dụng Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị. 

Theo đó, việc thay đổi loại phân và trị số hao phí của loại vật liệu này thực hiện các công tác duy trì cây xanh đô thị tại Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 (chuyển từ phân vô cơ, phân hữu cơ sang sử dụng phân vi sinh) so với Quyết định số 2273/BXD-BP ngày 10/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là phù hợp với sự thay đổi của khoa học công nghệ, yêu cầu của thành phần công việc, tính chất của công tác duy trì cây xanh và đặc tính kỹ thuật của từng loại vật liệu.

Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị công bố tại Quyết định số 593/QĐ-BXD bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu (phân bón, thuốc trừ sâu, nước tưới, vật tư khác), nhân công và một số phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác, trồng mới và duy trì cây xanh đô thị.

Tại các công tác nêu tại văn bản số 3443/SXD-KT&VLXD, khối lượng hao phí phân vi sinh là khối lượng cần thiết để thực hiện được 1 đơn vị khối lượng công tác phù hợp với thành phần công việc được mô tả. Trường hợp sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay thế phân vi sinh trong định mức được quy định tại Quyết định số 593/QĐ-BXD, thì Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, thực hiện rà soát, điều chỉnh hao phí cho thành phần phân vi sinh phù hợp với thành phần công việc và đơn vị tính của công tác, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định áp dụng sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Việc lựa chọn, sử dụng các loại phân khác nhau (có giá thành khác nhau) phải phù hợp với yêu cầu của từng loại cây, điều kiện sử dụng, công dụng của từng loại phân nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác chăm sóc, duy trì cây xanh, đồng thời đảm bảo việc sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn vôn ngân sách nhà nước.

Nội dung hướng dẫn thành phần công dụng của phân vi sinh (phân hữu cơ vi sinh nếu thay thế phân vi sinh) để đảm bảo các yêu cầu cho cây xanh phát triển (rễ - cành - lá - hoa) không thuộc chức năng quản lý của Bộ Xây dựng, do đó đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận tham khảo ý kiến của cơ quan có chuyên môn để được hướng dẫn chi tiết.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3155/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3155-BXD-KTXD_14122018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !