Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia một số khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình lưới điện truyền tải
12/19/18 9:32 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 3165/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về một số khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình lưới điện truyền tải. 

Theo đó, về chi phí nhân công vận chuyển, bốc dỡ vật tư, vật liệu: Trường hợp công trình đường dây tải điện có vị trí thi công cách xa vị trí tập kết vật tư, vật liệu chung do đặc thù công trình thi công tại các vị trí khó khăn, hiểm trở, không vận chuyển được khối lượng vật tư vào sát vị trí thi công, không thể làm đường vào thi công mà bắt buộc phải vận chuyển thủ công từ vị trí tập kết hết đường xe cơ giới đến vị trí đến từng vị trí thi công (như văn bản 4291/EVNNPT-ĐT nêu) thì công tác vận chuyển bằng thủ công, bốc dỡ vật tư, vật liệu này được xác định theo đơn giá xây dựng trên cơ sở các định mức công tác vận chuyển thủ công, bốc dỡ vật tư, vật liệu được Bộ Xây dựng hoặc Bộ Công Thương ban hành, công bố và được tính vào chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng là phù hợp với quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Về chi phí chung cho công tác lắp đặt thiết bị điện: Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí chung cho công tắc lắp đặt thiết bị công nghệ được tính với tỷ lệ 65% trên chi phí nhân công. Đối với công trình xây dựng trạm biến áp, các thiết bị điện được bố trí lắp đặt theo sơ đồ, quy trình công nghệ bảo đảm vận hành đồng bộ, an toàn của hệ thống điện trạm biến áp được xem như là thiết bị công nghệ thì chi phí chung cho công tác lắp đặt thiết bị điện của các công trình xây dựng trạm biến áp được xác định theo tỷ lệ 65% trên chi phí nhân công là phù hợp với quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3165/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3165-BXD-KTXD_17122018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !