Tin hoạt động
 
Điều chỉnh phụ cấp không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công của dự án Hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt, đoạn Hà Nội – Vinh, tuyến ĐSTN, giai đoạn 2
12/19/18 9:46 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 3171/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội về việc điều chỉnh phụ cấp không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công của dự án Hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt, đoạn Hà Nội – Vinh, tuyến ĐSTN, giai đoạn 2. 

Theo đó, việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Về chủ trương áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công của các dự án đầu tư xây dựng.

Theo Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn số 2464/BXD-KTXD ngày 03/10/2018 của Bộ Xây dựng: Chính phủ thống nhất cho phép áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công ngành xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước giai đoạn từ năm 2005 đến ngày 15/5/2015; các hợp đồng ký kết trong giai đoạn này thì việc thanh toán, quyết toán chi phí nhân công xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Việc điều chỉnh giá nhân công trong nước của hợp đồng EPC thực hiện dự án Hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt, đoạn Hà Nội – Vinh, tuyến đường sắt thống nhất, giai đoạn 2 đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại văn bản số 2161/BXD-KTXD ngày 04/10/2016. Theo đó, việc điều chỉnh giá nhân công trong nước đối với hợp đồng này khi mặt bằng giá nhân công thay đổi do quy định của pháp luật là phù hợp.

Như vậy, trường hợp trong hợp đồng EPC thực hiện dự án “Hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt, đoạn Hà Nội – Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn 2” đã ký kết, đơn giá nhân công đã bao gồm phụ cấp không ổn định sản xuất, thì khi điều chỉnh giá hợp đồng, đơn giá nhân công của các khối lượng thực hiện trong giai đoạn từ năm 2005 đến ngày 15/5/2015 được tính cả chi phí phụ cấp không ổn định sản xuất theo quy định, đảm bảo tuân thủ đúng Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ, văn bản số 2464/BXD-KTXD ngày 03/10/2018 của Bộ Xây dựng và hợp đồng đã ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3171/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3171-BXD-KTXD_18122018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !