Tin hoạt động
 
Định mức công tác khoan cọc khoan nhồi qua hang Kaster, công trình cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn
12/25/18 11:00 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 3241/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về định mức công tác khoan cọc khoan nhồi qua hang Kaster, công trình cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn.

Theo đó, các hao phí định mức khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi lập cho công trình cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn gửi kèm văn bản số 962/UBND-KTN ngày 04/10/2018 đã được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tổ chức xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, việc tính gộp hao phí nhân công và máy thi công của công tác xử lý hang Kaster vào công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi như nêu tại hồ sơ thuyết minh lập định mức là chưa phù hợp, do:

Số lượng hang Kaster cần xử lý trên mỗi vị trí cọc khác nhau, chiều sâu xử lý của mỗi vị trí hang khác nhau;

Tầng địa chất trong hang Kaster khác với các tầng địa chất khác (địa chất trong hang Kaster có thể bao gồm cuội, sỏi, sét lỏng hoặc là hang rỗng).

Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị tư vấn căn cứ vào kết quả khảo sát xây dựng định mức cho phù hợp với đặc thù thi công, thành phần công việc và đơn vị tính của từng công tác thi công khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi D1000, D1500 vào các tầng địa chất; khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi tại vị trí xử lý qua hang Kaster và ban hành cho công trình sau khi có ý kiến thống nhất với Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3241/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3241-BXD-KTXD_24122018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !