Tin hoạt động
 
Hướng dẫn xác định chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu
6/7/19 4:54 PM

Ngày 07/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn1320 /BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC về việc hướng dẫn xác định chi phí thí nghiệm cọc xi măng đất.

1. Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 7 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu trong chi phí hạng mục chung là chi phí thí nghiệm các loại vật liệu đầu vào trước khi thi công như: thí nghiệm kéo, nén thép, thí nghiệm cấp phối bê tông và các thí nghiệm khác theo quy định.

2. Các chi phí thí nghiệm nêu tại văn bản số 280/ADCC-XNXD ngày 09/05/2019 được xác định bằng cách lập dự toán cụ thể trên cơ sở khối lượng chi tiết trong hồ sơ thiết kế và trình người quyết định đầu tư quyết định theo quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1320/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1320-BXD-KTXD_07062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !