Tin hoạt động
 
Vận dụng định mức công tác bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng
6/11/19 4:03 PM

Ngày 11/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1342/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC về việc hướng dẫn vận dụng định mức công tác bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng.

1. Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và khoản 3 Điều 17 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì Chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện, làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Việc đơn vị tư vấn lập dự toán vận dụng định mức công tác bảo dưỡng móng cát gia cố xi măng và bê tông tầng phủ (kèm văn bản số 1470/BXD-KTTC ngày 27/8/2003) cho công tác bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng (dự án Nâng cấp, cải tạo sân đỗ máy bay khu vực nhà ga cũ và đường lăn W2 - Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi) là chưa đủ cơ sở về điều kiện áp dụng để lập dự toán xây dựng công trình.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1342/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1342-BXD-KTXD_11062018.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !