Kinh tế xây dựng
 
Áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng
5/24/18 4:17 PM

Ngày 23/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 1195/BXD-KTXD gửi Công ty Nikken Sekkei Ltd áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 11, Mục 1 Phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì trường hợp cần phải thuê tư vấn nước ngoài thực hiện một số công việc tư vấn của dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) thì chi phí thuê tư vấn nước ngoài xác định cụ thể như sau:

Trường hợp thuê tổ chức tư vấn nước ngoài chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ công việc tư vấn, bao gồm cả phần việc mà tổ chức tư vấn nước ngoài thuê tổ chức tư vấn trong nước thực hiện thì chi phí thuê tổ chức tư vấn nước ngoài xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá 3,0 lần mức chi phí tính theo định mức công bố tại Quyết định này.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1195/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1195-BXD-KTXD_23052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !