Kinh tế xây dựng
 
Chi phí duy trì bộ máy quản lý của Doanh nghiệp dự án tại Dự án nút giao thông khác mức ngã ba Huế, TP. Đà Nẵng
5/24/18 4:19 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1198/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng về chi phí duy trì bộ máy quản lý của Doanh nghiệp dự án tại Dự án nút giao thông khác mức ngã ba Huế, TP. Đà Nẵng.

Chi phí quản lý dự án được Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 là toàn bộ chi phí cần thiết cho chủ đầu tư để tổ chức quản lý thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Nội dung công việc quản lý dự án đã được hướng dẫn cụ thể tại mục 2 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD. Theo đó, chi phí quản lý dự án được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD chưa bao gồm chi phí duy trì bộ máy quản lý của Doanh nghiệp dự án trong thời gian chờ hoàn trả vốn cho dự án thực hiện theo hình thức BT.

Theo nội dung văn bản số 1774/SGTVT-QLCL, Dự án nút giao thông khác mức ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo hình thức BT, do vậy việc bổ sung chi phí duy trì bộ máy quản lý của Doanh nghiệp dự án trong thời gian chờ hoàn trả vốn cho dự án là cần thiết; chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng BT phê duyệt và tính trong phương án tài chính phù hợp với hợp đồng BT ký kết giữa các bên.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1198/BXD-KTXD.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1198-BXD-KTXD_23052018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !