Kinh tế xây dựng
 
Định mức khoan cọc nhồi vào cuội sỏi áp dụng cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông
10/10/19 4:30 PM

Ngày 10/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2412/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông vận tải về việc thống nhất áp dụng định mức khoan cọc nhồi vào cuội sỏi áp dụng cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

1. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông được đầu tư xây dựng bằng vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc, thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC. Do vậy việc thanh, quyết toán của Dự án phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng EPC, pháp luật áp dụng cho hợp đồng, Hiệp định khung đã ký và các quy định khác có liên quan.

2. Về quản lý định mức khoan cọc nhồi vào cuội sỏi áp dụng cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông:

- Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình làm cơ sở để lập đơn giá, quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm cả xây dựng tổng mức đầu tư, lập dự toán); không sử dụng để thanh, quyết toán đối với công trình.

- Việc vận dụng định mức cần căn cứ yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, quy trình và biện pháp tổ chức thi công của công trình theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (nay được thay thế bằng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, có hiệu lực từ 01/10/2019), Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và văn bản số 1426/BXD-KTXD ngày 02/8/2010 của Bộ Xây dựng gửi Bộ Giao thông vận tải về định mức dự toán xây dựng công trình đường sắt tuyến nội đô Cát Linh - Hà Đông.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2412/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2412-BXD-KTXD_10102019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !