Kinh tế đô thị
 
Xây dựng và công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản trên địa bàn
11/25/11 9:14 AM

Ngày 21/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 107/BXD-QLN gửi các đơn vị có liên quan về việc xây dựng và công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản trên địa bàn.

Theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản thì các địa phương gồm: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Cần Thơ phải tổ chức thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu về giá giao dịch bất động sản, số lượng giao dịch bất động sản, xác định và công bố lần đầu các chỉ số từ quý III/2011.

Tuy nhiên, đến nay đã hết quý III/2011 nhưng chưa có địa phương nào thực hiện việc công bố lần đầu các chỉ số theo quy định tại Thông tư số 20/2010/TT-BXD.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Quý Sở báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố sớm có chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng và công bố quy định của địa phương về tính toán chỉ số đánh giá thị trường bất động sản trước ngày 30/11/2011 và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 107/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 107.doc) Tải về
Các bài mới

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !