Kinh tế đô thị
 
Giá đất đô thị năm 2012 tại Quảng Nam tăng gần 30%
11/29/11 9:51 AM

Tỉnh Quảng Nam.

Mức tăng cao nhất là đất ở đô thị tại huyện miền núi, 29,4%, vùng đồng bằng tăng 18,7%. Đất ở nông thôn huyện miền núi tăng 25,4%...

UBND tỉnh Quảng Nam đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện giá đất năm 2011 và phương án xây dựng giá đất năm 2012 trình HĐND tỉnh.

Theo đó, phương án xây dựng giá đất năm 2012 được điều chỉnh, bổ sung so với bảng giá đất năm 2011.

Đối với nhóm đất nông nghiệp, các huyện đồng bằng tăng bình quân 5%; các huyện miền núi tăng bình quân 7%. Đối với đất ở nông thôn, các huyện đồng bằng tăng bình quân 20,7%; các huyện miền núi tăng bình quân 25,4%. Đối với đất ở đô thị, các huyện đồng bằng (tăng bình quân 18,7%), các huyện miền núi (tăng bình quân 29,4%)

Tại một số vị trí do có điều kiện kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội khác nhau có sự chênh lệch. Chẳng hạn, khu vực giáp ranh giữa xã Tam Nghĩa huyện Núi Thành và huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi đoạn quốc lộ 1A là 770.000/1.500.000 đồng/m2 (chênh lệch 95%), tỷ lệ này tương đối cao so với quy định nhưng xét về kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội của 2 khu vực này quá chênh lệch nên tỷ lệ này là phù hợp.

Các vị trí giáp ranh với thành phố Đà Nẵng cũng có tỷ lệ chênh lệch khá cao. Tuy nhiên khu vực này giá đất giữa 2 địa phương đều không thay đổi so với năm 2011.


Theo Cổng TTĐT Quảng Nam


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !