Kỹ sư định giá
 

Ngày 22/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 1834/BXD-KTXD gửi ở Xây dựng tỉnh Thái Bình về điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

 

Ngày 17/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 628/QĐ-BXD về việc công nhận: “Viện phát triển quốc tế học” là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.

 

Đây là Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/2/2008 và quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Viện Kinh tế xây dựng xin giới thiệu những điều kiện để được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

 

Ngày 18/04/2008 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD về việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Trong quyết định này nêu rõ quy định chung; điều kiện năng lực, phạm vi hoạt động của cá nhân, tổ chức hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; tổ chức cấp chứng chỉ kỹ sư định giá; kiểm tra, thanh tra và xử lý  vi phạm.

 

Văn bản số 734/BXD-VP của Bộ Xây dựng công bố những nội dung cơ bản của tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng làm căn cứ để các cơ sở đào tạo soạn thảo tài liệu giảng dạy nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

 

 

 

Ngày 01/02/2008 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD về việc ban hành chương trình khung đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng.

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !