Kỹ sư định giá
 
Bộ Xây dựng ban hành chương trình khung đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng
11/26/08 12:00 AM

Ngày 01/02/2008 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD về việc ban hành chương trình khung đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
Các bài mới

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !