Kỹ sư định giá
 
Văn bản số 734/BXD-VP ngày 21/04/2008 về những nội dung cơ bản của tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.
11/27/08 12:00 AM

Văn bản số 734/BXD-VP của Bộ Xây dựng công bố những nội dung cơ bản của tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng làm căn cứ để các cơ sở đào tạo soạn thảo tài liệu giảng dạy nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

 

 


Tài liệu đính kèm bài viết
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !