Hợp đồng
 
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
8/21/17 4:50 PM

Ngày 16/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 82/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng về việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng. 

Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, thì bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng là việc bên nhận thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian thực hiện hợp đồng. Theo nội dung văn bản số 729/BQL-KT, quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng có sự điều chỉnh, bổ sung thiết kế, do đó phải điều chỉnh, bổ sung hợp đồng đã ký. Trong quá trình thương thảo điều chỉnh hợp đồng, nhà thầu đề xuất giao nhà thầu phụ đảm nhận thi công các công việc này và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng với người thụ hưởng là Ban Quản lý dự án. Việc liên danh nhà thầu đề xuất giao nhà thầu phụ nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng là phù hợp. Bộ Xây dựng lưu ý: nhà thầu phụ được giao thực hiện các công việc của gói thầu phải đáp ứng yêu cầu về năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 82/BXD-KTXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_82-BXD-KTXD_16082017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !