Hợp đồng
 
Quyết toán hợp đồng EPC1 thuộc Dự án DAP số 2
8/22/17 4:42 PM

Ngày 22/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1951/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần DAP số 2 VINACHEM về việc quyết toán hợp đồng EPC1 thuộc Dự án DAP số 2 như sau: 

Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải căn cứ vào nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và phù hợp với pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Để thanh toán, quyết toán đối với những hàng hóa, thiết bị do thay đổi, điều chỉnh thông số kỹ thuật, xuất xứ các bên phải căn cứ vào quy trình thay đổi, điều chỉnh hợp đồng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng để xác định giá trị thanh toán, quyết toán cho phù hợp.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng của dự án thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Xây dựng 2003; khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Công ty cổ phần DAP số 2 VINACHEM căn cứ vào các quy định này để điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1951/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1951-BXD-KTXD_22082017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !