Hợp đồng
 
Hướng dẫn Phòng Tài chính Kế hoạch – Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình một số nội dung liên quan đến hợp đồng trọn gói
8/31/17 4:00 PM

Ngày 20/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 88/BXD-KTXD hướng dẫn Phòng Tài chính Kế hoạch – Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình một số nội dung liên quan đến hợp đồng trọn gói. 

Theo quy định tại điểm 1 Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, rủi ro là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đền việc thực hiện hợp đồng xây dựng trong tương lai. Căn cứ điều kiện thực tế của gói thầu, các bên liên quan xác định các yếu tố rủi ro và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó tới việc thực hiện hợp đồng, từ đó xác định chi phí dự phòng cho các yếu tố rủi ro cho phù hợp.

Theo quy định của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, khi xác định dự toán xây dựng công trình, hệ số dự phòng cho khối lượng phát sinh kps≤5%. Căn cứ mức độ phức tạp của công trình thuộc dự án và điều kiện địa chất công trình nơi xây dựng công trình để xác định hệ số này cho phù hợp.

Đối với hợp đồng trọn gói, khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên cần tính tới các yếu tố rủi ro (bao gồm cả yếu tố trượt giá) có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện hợp đồng trong giá hợp đồng và mỗi bên tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 88/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_88-BXD-KTXD_30082017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !