Hợp đồng
 
Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
9/13/17 4:11 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2149/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

Sau khi nhận văn bản số 1941/ĐHCM-DA6 ngày 11/7/2017 của Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì các dự án đầu tư phê duyệt trước ngày Nghị định số 32/2015/NĐ-CP có hiệu lực nhưng chưa triển khai hoặc đang triển khai thì các công việc về quản lý chi phí thực hiện theo các quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với đoạn Năm Căn – Đất Mũi, tỉnh Cà Mau thuộc dự án đường Hồ Chí Minh, được Bộ Giao thông vận tải cho phép tái khởi động từ tháng 4/2014 như nêu tại văn bản số 1941/ĐHCM-DA6, thì việc quản lý chi phí thực hiện theo các quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn Nghị định của Bộ Xây dựng. Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh phối hợp với đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau xác định và công bố chỉ số giá xây dựng làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2149/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2149-BXD-KTXD_13092017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !