Hợp đồng
 
Thực hiện hợp đồng xây dựng theo hình thức trọn gói
5/30/18 4:18 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1262/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện hợp đồng xây dựng theo hình thức hợp đồng trọn gói. 

Sau khi nhận được văn bản số 930/SXD-TTXD của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện hợp đồng xây dựng theo hình thức hợp đồng trọn gói. Bộ Xây dựng đã nghiên cưu và trả lời như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã quy định “giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”. Như vậy, đối với hợp đồng trọn gói, trường hợp nhà thầu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng, phạm vi công việc thực hiện thực tế không thay đổi so với hợp đồng đã ký kết thì Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu theo đúng giá hợp đồng đã ký kết (khối lượng và đơn giá đã ký kết trong hợp đồng). Trong quá trình thanh toán, quyết toán hợp đồng, chủ thể nào gây ra thất thoát, lãng phí thì chủ thể đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1262/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1262-BXD-KTXD_29052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !