Hợp đồng
 
Hướng dẫn áp dụng thông tư trong hợp đồng thi công xây dựng công trình
6/25/18 3:09 PM

Ngày 22/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1513/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV Xây lắp và Tư vấn đầu tư xây dựng về việc áp dụng thông tư trong hợp đồng thi công xây dựng công trình. 

Theo đó, Công ty TNHH MTV Xây lắp và Tư vấn đầu tư xây dựng căn cứ vào bản chất công việc, tiến độ và phạm vi công việc quy định tại hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu để xây dựng, đàm phán và ký kết hợp đồng trên cơ sở vận dụng, kết hợp các nội dung quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 26/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình và Thông tư 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định “Tổng thầu xây dựng được hưởng một phần chi phí quản lý dự án theo thỏa thuận với chủ đầu tư”, tuy nhiên việc đàm phán hợp đồng về nội dung chi phí quản lý dự án như nêu tại văn bản số 78/CT-KHKTKD phải căn cứ theo yêu cầu tại hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu của gói thầu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1513/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1513-BXD-KTXD_22062018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !