Hợp đồng
 
Hướng dẫn thực hiện văn bản pháp luật về hợp đồng
6/28/18 3:15 PM

Vừa qua, Ban Quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ - Chi nhánh Tổng Công ty khí Việt Nam có văn bản số 178/ĐNB-KHTM gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc hướng dẫn thực hiện văn bản pháp luật về hợp đồng. Bộ Xây dựng đã công văn 20/BXD-KTXD ngày 28/6/2018 trả lời như sau: 

Căn cứ nội dung văn bản số 178/ĐNB-KHTM ngày 01/6/2018 của Ban Quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ - Chi nhánh Tổng Công ty khí Việt Nam, hợp đồng tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình ký kết ngày 30/8/2011 do đó thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 48/2010/NĐ-CP).

Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP quy định “việc thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng phải được ghi cụ thế trong hợp đồng; mức thưởng, phạt do các bên tự thoả thuận; Mức thưởng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng làm lợi, mức phạt không vượt quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm”.

Đối với trường hợp đề cập tại văn bản số 178/ĐNB-KHTM, Ban Quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ - Chi nhánh Tổng Công ty khí Việt Nam và nhà thầu tự thỏa thuận, thống nhất và đưa vào hợp đồng nội dung cụ thể về mức thưởng phạt, hình thức thưởng phạt đảm bảo phù hợp với quy định nêu trên và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo đó, mức phạt vi phạm hợp đồng cụ thể tương ứng với từng mức độ vi phạm khác nhau do các bên thống nhất trong hợp đồng đảm bảo không vượt quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Giá trị hợp đồng bị vi phạm là giá trị khối lượng bị vi phạm/ chậm tiến độ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 20/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_20-BXD-KTXD_28062018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !