Hợp đồng
 
Hướng dẫn lập dự toán gói thầu và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
5/31/19 4:04 PM

Ngày 31/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1262/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần đầu tư đường ven biển Hải Phòng về việc hướng dẫn lập dự toán gói thầu và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư PPP.

Về dự toán xây dựng: Trường hợp giá vật liệu xây dựng do địa phương công bố không phù hợp với thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm lập dự toán gói thầu, thì việc sử dụng đơn giá do UBND cấp tỉnh công bố (phù hợp với giá thị trường tại địa phương nơi công trình đi qua) cho dự án để lập dự toán gói thầu là phù hợp với nguyên tắc xác định đơn giá đã nêu tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Về việc điều chỉnh giá hợp đồng: Theo quy định tại điểm 4 mục I Phụ lục kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, đối với công trình đi qua địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng cho công trình để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng cho phù hợp với quy định.

Việc xác định chỉ số giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, khoản 2 Điều 23 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1262/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1262-BXD-KTXD_31052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !