Hợp đồng
 
Hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh hợp đồng xây dựng
8/1/19 5:06 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 666/BQLDA-KHKT ngày 08/7/2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng.

Sau khi xem xét, ngày 01/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1797/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được chủ đầu tư chấp thuận và nhà thầu phụ phải đáp ứng điều kiện năng lực để thực hiện công việc theo quy định của gói thầu và pháp luật có liên quan.

3. Theo nội dung văn bản số 666/BQLDA-KHKT, trong quá trình thực hiện hợp đồng, do mặt bằng thi công xây dựng, mỏ vật liệu đất đắp được Chủ đầu tư chậm bàn giao và còn nhiều vướng mắc nên nhà thầu khó đáp ứng được tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Trong trường hợp này, để đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng đã ký kết, việc Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận đề xuất của nhà thầu như nội dung văn bản số 666/BQLDA-KHKT là cần thiết; việc điều chỉnh phải đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng, nâng cao hiệu quả của dự án, năng lực của nhà thầu phụ phải đáp ứng yêu cầu để thực hiện các công việc được giao. Nhà thầu chính chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng của toàn bộ các công việc do nhà thầu phụ thực hiện.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1797/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1797-BXD-KTXD_01082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !