Kinh tế xây dựng
 

Ngày 29/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 342/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – Bộ Giao thông vận tải về định mức công tác khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương, nền đường.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 338/BXD-KTXD (26/02), gửi Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc xây dựng Huy Hoàng về chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình.

 

Ngày 03/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 249/BXD-KTXD hướng dẫn của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau xác định định mức, đơn giá xử lý rác thải của Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thành phố Cà Mau.

 

Ngày 26/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 340/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án Đường sắt khu vực 2 về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 26/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 163/BXD-KTXD gửi UBND tỉnh ĐẮKLẮK về xác định đơn giá nhân công đầu vào quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 28/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 187/BXD-KTXD gửi Cục Quản trị - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về xác định đơn giá nhân công đầu vào quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 19/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 95/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng An Giang về xác định đơn giá nhân công đầu vào quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 13/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 58/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xác định đơn giá nhân công xây dựng trên Quần đảo Trường Sa.

 

Ngày 13/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 60/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang về việc tính hao hụt vật liệu trong thi công xây dựng công trình.

 

Ngày 06/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 14/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ.

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !