Tin hoạt động
 
Báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ xi măng
6/6/18 3:35 PM

Ngày 05/6/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1329/BXD-VLXD gửi các đơn vị về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ xi măng. 

Căn cứ Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 1783/VPCP-CN ngày 24/2/2018 của Văn phòng Chính phủ, giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, đưa một số nội dung cần thiết để bảo đảm quản lý lĩnh vực xi măng chặt chẽ, cân đối cung cầu theo từng giai đoạn và sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đề nghị quý cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm xi măng tại địa phương (theo mẫu báo cáo gửi kèm theo); báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 22/6/2018 theo địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1329/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1329-BXD-VLXD_05062018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE