Tin hoạt động
 
Bổ sung dự án nhà máy sản xuất vôi đôlômit và mỏ đôlômít tại khu vực Thung Bưởi, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
6/25/18 3:17 PM

Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình có công văn số 344/UBND-VP4 gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến bổ sung dự án Nhà máy sản xuất vôi, đôlômít và vùng nguyên liệu mỏ đôlômít tại khu vực Thung Bưởi, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình của Công ty cổ phần Đôlômít Việt Nam-Chi nhánh Ninh Bình vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1525/BXD-VLXD gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về bổ sung dự án Nhà máy sản xuất vôi, đôlômít. 

Theo nội dung văn bản số 344/UBND-VP4 ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình, dự án đầu tư nhà máy sản xuất vôi, đôlômít công nghiệp do Công ty cổ phần Đôlômit Việt Nam- Chi nhánh Ninh Bình thực hiện với công suất 200.000 tấn/năm tại Thung Bưởi, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và vùng nguyên liệu mỏ đôlômít Thung Bưởi, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép phép khai thác số 2220/GP-BTNMT ngày 08/10/2014 (thuộc danh sách mỏ đá vôi, đôlômít làm vật liệu xây dựng chủ yếu) thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008.

Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, được phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thì đến năm 2020 phải dừng toàn bộ lò thủ công sản xuất vôi trên phạm vi toàn quốc. Vì vậy, để có nguồn vôi, đôlômít nung cung cấp cho nhu cầu của thị trường, việc đầu tư nhà máy sản xuất vôi, đôlômít công nghiệp để thay thế lò vôi, đôlômít nung thủ công là cần thiết.

Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Ninh Bình, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương bổ sung dự án đầu tư nhà máy sản xuất vôi, đôlômít công nghiệp do Công ty cổ phần Đôlômít Việt Nam-Chi nhánh Ninh Bình với công suất 200.000 tấn/năm và vùng nguyên liệu mỏ đá đôlômit tại Thung Bưởi, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi được phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1525/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1525-BXD-VLXD_25062018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE