Tin hoạt động
 
Sử dụng tro bay, xỉ, thạch cao nhân tạo làm nguyên liệu sản xuất xi măng
7/3/18 10:16 AM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 13/BXD-VLXD gửi Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam về việc sử dụng tro bay, xỉ, thạch cao nhân tạo làm nguyên liệu sản xuất xi măng. 

Sau khi nhận được văn bản số 128/CV-VIS.SL ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam về việc hướng dẫn vận chuyển tro bay, xỉ, thạch cao nhân tạo làm nguyên liệu sản xuất xi măng, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và trả lời kiến sau:

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy sản xuất gang, thép và các cơ sở công nghiệp phát thải khác đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hóa. Do đó nếu tro bay, xỉ, thạch cao nhân tạo phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật (xem phụ lục kèm theo) thì Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam được vận chuyển để làm nguyên liệu sản xuất xi măng cho công ty.

Việc vận chuyển tro bay, xỉ, thạch cao nhân tạo phải tuân theo các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường đối với vận chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định tại điểm c, b khoản 3 Điều 73 và khoản 2, 3 Điều 74 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 và các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 13/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(13.rar) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE