Tin hoạt động
 
Sử dụng tro, xỉ nhà máy nhiệt điện
7/3/18 10:19 AM

Ngày 02/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 12/BXD-VLXD gửi Tổng công ty Điện lực – TKV về việc sử dụng tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện. 

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng: Tro, xỉ nhà máy nhiệt điện đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hóa.

Tro, xỉ làm vật liệu san lấp công trình và làm đường giao thông cần phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật. Hiện nay tiêu chuẩn TCVN “Tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp” do Bộ Xây dựng biên soạn đã được chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và ban hành theo quy định (dự kiến ban hành trong tháng 7 năm 2018).

Để tăng cường việc tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao, ngoài việc sử dụng làm vật liệu san lấp, đề nghị Tổng công ty Điện lực – TKV đẩy mạnh sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (Tham khảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn tại phụ lục kèm theo).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 12/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_12-BXD-VLXD_02072018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE