Tin hoạt động
 
Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
4/4/19 10:05 AM

Ngày 03/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 669/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc góp ý điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Về tính pháp lý việc điều chỉnh quy hoạch: Theo khoản 2 Điều 58 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 thì các quy định về việc lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018. Tuy nhiên, trong nội dung của Luật này chưa quy định rõ về nội dung trong danh mục quy hoạch ngành quốc gia (mục 33, phụ lục I), danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (mục 39, phụ lục II) và quy hoạch tỉnh (điểm n khoản 2 Điều 27) đối với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền của địa phương. Ngoài ra, tại khoản 6, Điều 8 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, đã bổ sung nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Ủy ban nhân dân các cấp “Xây dựng nội dung phương án bảo vệ thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Hiện nay, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chưa được ban hành, do đó để có cơ sở thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo đúng quy định.

Về nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Về đá xây dựng: Đề nghị không quy hoạch các mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường chồng lấn với các mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 và Quyết định điều chỉnh, bổ sung số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010. Không quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại các khu vực chân sườn đồi, núi dọc theo các tuyến quốc lộ để bảo vệ cảnh quan môi trường theo đúng nội dung Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011; khuyến khích các doanh nghiệp tận dụng tối đa nguồn đá mạt để sản xuất gạch không nung.

Đất sét làm gạch ngói: Hạn chế việc Quy hoạch thăm dò, khai thác mới các mở đất sét làm gạch nung nhằm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Cát xây dựng: Hạn chế khai thác cát sỏi lòng sông, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất cát nghiền thay thế cát tự nhiên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 669/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_669-BXD-VLXD_03042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE