Tin hoạt động
 
Bộ Xây dựng góp ý điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình
4/26/19 4:10 PM

Ngày 26/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 914/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc góp ý điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Việc điều chỉnh, bổ sung các mỏ cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình nêu trên vào quy hoạch thực hiện theo quy định của Luật khoáng sản, Luật quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến quy hoạch và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cần làm rõ khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông phải đảm bảo không thuộc khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, dòng chảy và không gây sạt lở bờ sông, bờ biển không làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Các điểm mỏ khoanh định cần nêu rõ giới hạn độ sâu khai thác, khoảng cách an toàn cách mép bờ, đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến khu vực nuôi trồng thủy sản, quy định rõ đối với việc khai thác cát biển để đảm bảo hệ sinh thái biển.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 914/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_914-BXD-VLXD_26042019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE