Tin hoạt động
 
Bổ sung dự án nhà máy sản xuất vôi công nghiệp và sản xuất chế biến CaO, Ca(OH)2, CaCO3 của Công ty TNHH vôi công nghiệp Lạng Sơn
5/4/19 9:03 AM

Ngày 03/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 957/BXD-VLXD gửi UBND tỉnh Lạng Sơn cho ý kiến về việc bổ sung dự án nhà máy sản xuất vôi công nghiệp và sản xuất chế biến CaO, Ca(OH)2, CaCO3 của Công ty TNHH vôi công nghiệp Lạng Sơn vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Đối với dự án sản xuất vôi công nghiệp: Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 của Luật Quy hoạch: “Các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2018”. Việc đầu tư dự án sản xuất vôi công nghiệp và sản xuất chế biến CaO, Ca(OH)2, CaCO3 của Công ty TNHH vôi công nghiệp Lạng Sơn cần tuân thủ theo khoản 2, Điều 29, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng: “Dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu phải lựa chọn công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại đáp ứng các tiêu chí về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường”.

Đối vùng nguyên liệu phục vụ cho dự án: Mỏ đá vôi Lân Nặm thuộc xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp phép làm vật  liệu xây dựng thông thường theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2535/GP-UBND ngày 22/12/2009 và Quyết định chuyển quyền khai thác khoáng sản số 1317/GP-UBND ngày 14/9/2012. Việc thăm dò, đánh giá trữ lượng, cấp lại Giấy phép khai thác mỏ và thu hồi đá vôi chất lượng cao để sản xuất vôi công nghiệp thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 6150/BTNM-ĐCKS ngày 07/11/2018.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên và căn cứ chiến lược, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại Tỉnh; tình hình thị trường và năng lực của chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xem xét, quyết định việc đầu tư dự án theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 957/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_957-BXD-VLXD_03052019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE