Tin hoạt động
 
Xác nhận vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản xuất được
5/3/19 9:04 AM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 25/CV-PFG ngày 19/4/2019 của Công ty TNHH kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (viết tắt là Công ty) đề nghị xác nhận số lượng vật liệu chịu lửa của Công ty nhập khẩu để xây dựng dây chuyền sản xuất kính siêu trắng là sản phẩm trong nước chưa sản xuất được.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, các tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu lý hóa của các loại vật liệu chịu lửa Công ty nhập khẩu kèm theo hợp đồng số 886/PFG-CTIEC/2018 ngày 26/4/2018, được ký giữa Công ty TNHH kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và China Triumph International Engineering Co.,Ltd, Bộ Xây dựng đã có công văn 23/BXD-VLXD (02/5) có ý kiến như sau:

Đối chiếu với danh mục các loại vật liệu chịu lửa trong nước đã sản xuất được quy định tại  Phụ lục III, Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được; Qua khảo sát các Doanh nghiệp sản xuất vật liệu chịu lửa trong nước, các Viện nghiên cứu chuyên ngành về vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng xác nhận trong số 23 mặt hàng vật liệu chịu lửa được nhập khẩu theo mã hợp đồng đã ký nêu trên của Công ty dùng để xây dựng nhà máy kính nổi siêu trắng công suất 600 tấn/ngày có 19 mặt hàng là vật tư xây dựng chuyên dùng hiện nay trong nước chưa sản xuất được (chi tiết tại phụ lục kèm theo).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 23/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_23-BXD-VLXD_02052019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE