Tin hoạt động
 
Ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án nhà máy chế biến đá ốp lát và bê tông thương phẩm
6/24/19 1:17 PM

Ngày 21/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1453/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án nhà máy chế biến đá ốp lát và bê tông thương phẩm.

1. Về dự án nhà máy chế biến đá ốp lát và bê tông thương phẩm: Căn cứ khoản 2, Điều 29, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, dự án cần tuân thủ theo khoản 2, Điều 29, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng: “Dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu phải lựa chọn công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại đáp ứng các tiêu chí về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường”. Cụ thể:

- Đối với dự án chế biến đá ốp lát tự nhiên: Đầu tư thiết bị chế biến hiện đại có thể cưa cắt các tấm đá kích thước lớn, nâng cao tỷ lệ thu hồi sản phẩm; có hệ thống mài và đánh bóng tự động…, nâng cao tỷ lệ thu hồi sản phẩm; tiêu hao điện năng không lớn hơn: 0,3 kwh/tấn sản phẩm; đảm bảo môi trường theo quy định.

- Đối với dự án sản xuất vật liệu xây dựng thông thường và nhà máy bê tông thương phẩm cần đầu tư thiết bị công nghệ đồng bộ, đảm bảo môi trường và phù hợp với nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng tại chỗ của tỉnh. Phát triển các loại bê tông cường độ cao, bê tông đặc biệt đáp ứng yêu cầu thị trường;  sử dụng các loại phụ gia cho bê tông nhằm cải thiện điều kiện thi công và nâng cao tính năng cho bê tông.

2. Về nguồn nguyên liệu phục vụ các dự án: Nguồn nguyên liệu phục vụ các dự án sản xuất nêu trên cần được tính toán đảm bảo chất lượng, đủ trữ lượng phục vụ nhu cầu hoạt động của dự án nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và tuân thủ theo quy định pháp luật.

3. Về thẩm quyền quyết định đầu tư: Căn cứ Điều 31, 32 và 33 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, việc quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1453/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1453-BXD-VLXD_21062019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE