Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư
9/16/16 3:19 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 2023/BXD-VLXD (14/9), gửi Tổng cục Thuế về việc xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư.

Theo đó, gạch bê tông khí chưng áp (AAC) và Gạch xi măng cốt liệu (gạch bê tông) là sản phẩm vật liệu xây không nung, trong đó gạch bê tông khí chưng áp là sản phẩm thuộc chủng loại vật liệu xây dựng nhẹ. Khi đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây không nung, đơn vị đầu tư sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi quy định trong Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác có liên quan.

Căn cứ vào Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 cuả Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 thì Gạch từ bê tông khí chưng áp là sản phẩm thuộc chủng loại vật liệu xây dựng nhẹ (có tỷ trọng không lớn hơn 1000 kg/m3). Căn cứ vào công nghệ sản xuất, các thông số về sản phẩm phù hợp với TCVN 7959:2011 Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) thì sản phẩm gạch này thuộc chủng loại vật liệu xây dựng nhẹ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2023/BXD-VLXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2023-BXD-VLXD_14092016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE