Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về cơ sở pháp lý để thực hiện dự án quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
9/16/16 3:34 PM

Ngày 15/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 2034/BXD-VLXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về cơ sở pháp lý để thực hiện dự án quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Tại điều 8, Điều 9, Nghi định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ về Quy định thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, trong đó có quy định các nội dung chính, nguyên tắc, căn cứ, thẩm định quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Nội dung của các Điều 16 đến Điều 26 tại Chương II, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng quy định chi tiết thêm về quy hoạch khoáng sản không trái với Nghi định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi bám sát các quy định nêu trên để thực hiện các nội dung của Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2034/BXD-VLXD.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2034-BXD-VLXD_15092016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE