Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Đầu tư xây dựng Dự án “Dây chuyền 3 nhà máy xi măng Thành Thắng công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm”, tỉnh Hà Nam
1/3/18 2:22 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 3066/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đầu tư xây dựng Dự án Dây chuyền 3 nhà máy xi măng Thành Thắng tỉnh Hà Nam.

Sau khi nhận được văn bản số 3636/ƯBND-GTXD ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đầu tư xây dựng Dự án Dây chuyền 3 nhà máy xi măng Thành Thắng tỉnh Hà Nam, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến sau:
Dự án dây chuyền 3 nhà máy xi mãng Thành Thắng, tỉnh Hà Nam công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hưởng đến năm 2030 tại Quyết định 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011, dự kiến vận hành sau năm 2021 tại văn bản số 208/TTg-KTN ngày 03/02/2016.

Ngày 21/11/2017, Bộ Xây dựng có văn bản số 2791/BXD-VLXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam tham gia ý kiến thẩm định dự án ĐTXD dây chuyền 3 nhà máy xi măng Thành Thắng công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm, giai đoạn đầu tư 2021-2025 nhằm đảm bảo cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường xi măng toàn quốc.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại văn bản số 3636/UBND-GTXD, Công ty cổ phần xi măng Thành Thắng Group đã đầu tư khoảng 800 tỷ đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư dự án có hiệu quả, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án dây chuyền 3 nhà máy xi măng Thành Thắng, tỉnh Hà Nam công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm, dự án vận hành và có sản phấm sau năm 2021 như Mục 1 của Văn bản 208/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại Văn bản 3636/UBND-GTXD.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3066/BXD-VLXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE