Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc góp ý cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 03 : 2009/BXD)

2012-07-12 00:00:00.0

Ngày 10/7/2012 Bộ Xây dựng đã có Công văn số 271/BXD-KHCN đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan đóng góp ý kiến cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 03 : 2009/BXD) để có cơ sở cho việc soát xét, sửa đổi Quy chuẩn theo định kỳ. Bạn đọc quan tâm xin gửi Văn bản góp ý về địa chỉ: Vụ Khoa học Công nghệ& Môi trường- Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, trước ngày 30/7/2012.

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý