Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

2013-02-08 00:00:00.0

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được phân công tại Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 06/02/2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và đăng tải Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 30/09/2013.

Toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Trung tâm Thông tin


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý

góp ý cho: điều 4 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn Xuân Quất       Email:quat_nx@yahoo.com
Điện thoại:       Địa chỉ:

Đồng ý như dự thảo sửa đổi

.

góp ý cho: điều 50 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn Xuân Quất       Email:quat_nx@yahoo.com
Điện thoại:       Địa chỉ:

Đồng ý như dự thảo sửa đổi

.

Góp ý Điều 4 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Vũ Văn Hà       Email:Havan@yahoo.com.vn
Điện thoại:       Địa chỉ:

Điều 4 của Dự thảo Hiến pháp là sự tất yếu cần phải có để duy trì sự lãnh đạo của Đảng trong tương lai. Đây còn là sự bảo đảm về sự ổn định chính trị để đất nước có điều kiện phát triển.

.

Góp ý về Quyền sử dụng đất 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn Văn Thanh       Email:thanh_hn@gmail.com
Điện thoại:       Địa chỉ:

Có 2 điểm cần phải sửa đổi tại Khoản 2 Điều 58 của Dự thảo là:
1. Dự thảo chỉ nêu "tổ chức, cá nhân" là chưa đủ cần phải sửa đổi là "tổ chức, hộ gia đình, cá nhân".
2. Quyền sử dụng đất được nêu tại Dự thảo củng chưa đủ và phải viết lại là "được hưởng các quyền sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật". Bởi người sử dụng đất có quyền: quyền sử dụng đất, quyền cho thuê lại, chuyển nhượng, góp vốn .
Đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại nội dung này!

.

Góp ý Chương IX 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyen Lam Son       Email:son_nguyenlam@yahoo.com
Điện thoại:       Địa chỉ:

Đối với Chương IX về Chính quyền địa phương, các đại biểu góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cần bổ sung điều khoản khẳng định về tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, để tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

.

Góp ý Điều 42 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Pham Dong Thap       Email:phamdongthap@gamil.com
Điện thoại:       Địa chỉ:

Điều 42 dự thảo sửa đổi quy định “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”, theo Tôi cần phải quy định rõ hơn về trách nhiệm học tập của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của thế hệ trẻ. Bởi vì, người trẻ là những đối tượng cần được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích trong học tập để trở thành những công dân ưu tú, đóng góp sức lực và trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng cần phải khẳng định trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát huy tinh thần hiếu học, tự lập, tự chủ.

.

góp ý cho tên gọi chương i 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn Thành Chung       Email:thanhchung@gmail.com
Điện thoại:       Địa chỉ:

Chương 1 nên đặt tên đầy đủ là: Nhà nước và chế độ chính trị.

.

Góp ý bổ sung cho điều 23 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Phung Thuy Duy Khang       Email:phungkhang@hnn.vn
Điện thoại:       Địa chỉ:

Cần bổ sung thêm quy định: không được phép thu thập, lưu giữ, sử dụng và phổ biến thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người khác mà không gây tổn hại và được người đó đồng ý.

.

Bổ sung Điều 21 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Tạ Anh Tuấn       Email:tatuan@vnn.vn
Điện thoại:       Địa chỉ:

Tôi đề nghị bổ sung nội dung của Điều 21 như sau: Mọi người đều có quyền sống và sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật

.

góp ý cho Chương III 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Hồ Quốc Thanh       Email:hoqucothanh@fpt.vn
Điện thoại:       Địa chỉ:

Trong Chương III, phần tiêu đề cần thêm từ "tài nguyên" vào sau từ "công nghệ" thì mới bao hàm đầy đủ nội dung của chương này, vì trong các điều 57, 58 có đề cập đến "tài nguyên".

.

góp ý cho: điều 21 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Hong Dang       Email:dang_pham@yahoo.com.vn
Điện thoại:       Địa chỉ:

Đề nghị sửa bổ sung Điều 21: cần ghi rõ mọi người có quyền sống theo Hiến pháp và pháp luật.

.

Góp ý Hiến pháp 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Quốc Bình       Email:quocbinh@hnn.vn
Điện thoại:       Địa chỉ:

Cần hoàn thiện các quy định về chính quyền địa phương theo hướng thể hiện rõ hơn nguyên tắc phân cấp giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, về địa vị pháp lý của các cấp chính quyền địa phương.

.

Chủ thể sở hữu đất đai 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Trần Tuấn Anh       Email:tuan_anh@vnn.vn
Điện thoại:       Địa chỉ: Ninh Bình

góp ý cho: điều 58


Theo tôi nên quy định: Đất đai thuộc sở hữu của nhân dân. Nhà nước tôn trọng và đảm bảo quyền sở hữu đất đai của nhân dân.

.

Góp ý mô hình tổ chức chính quyền đô thị 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Thành Cương       Email:thanhcuong@fpt.vn
Điện thoại:       Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

góp ý cho: Chương IX


Theo tôi nên tổ chức chính quyền đô thị (CQĐT) theo mô hình thị trưởng cho TP.HCM, là phương án đột phá tốt nhất do Bộ Nội vụ đưa ra. TP.HCM có đầy đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, nhân lực và kinh nghiệm để mạnh dạn thực hiện thí điểm mô hình CQĐT hiện đại này. Nếu theo phương án 1 thì TP.HCM phải “nghỉ giải lao” chờ các địa phương khác, và đây là phương án đổi mới không triệt để còn tồn tại phương thức tổ chức quản lý lỗi thời chưa hiệu quả, còn nhiều biểu hiện "quyền lực ngành” với cơ chế xin - cho. Còn nếu mạnh dạn cho TP thí điểm theo phương án 3 sẽ giúp chúng ta có những kinh nghiệm tốt nhằm tổ chức mô hình CQĐT hiện đại về sau này, Hoạt động quản lý hành chính nhà nước giải quyết các vấn đề ứng phó nhanh và mau lẹ, đúng lúc, quả quyết với những diễn biến phức tạp, đa dạng, nhanh chóng, thường xuyên và liên tục của đối tượng quản lý, và những nhiệm vụ mới phát sinh. Cần tăng tính tự chủ (tài chính, tổ chức bộ máy, ngân sách, xây dựng và quản lý, phát triển dịch vụ đô thị...), tăng thẩm quyền (trong một số lĩnh vực đặc trưng của quản lý đô thị như xử phạt hành chính, phòng, chống tội phạm) có thẩm quyền để chủ động về mặt cơ chế, chính sách và có quyền tự điều chỉnh bộ máy tương ứng. Hiện TP.HCM đang tổ chức bộ máy hành chính một cách bị động về mặt cơ chế lẫn kinh phí kiềm hãm sự phát triển của thành phố do không thể chủ động về mặt cơ chế chính sách tăng thẩm quyền cho TP.HCM được chủ động trong cơ chế để khuyến khích đầu tư phát triển Thành phố cần có một cơ chế chính sách để chủ động về mặt thẩm quyền, tài chính và đầu tư. Nếu cứ bị áp theo quy định chung của cả nước về các chính sách thì ngay cả có khả năng đáp ứng được nhu cầu phát triển, TP.HCM cũng không thể thực hiện được.

.

góp ý cho: điều 58 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Hoàng Ngọc Sơn       Email:ngocson@yahoo.com.vn
Điện thoại:       Địa chỉ:

Đất đai nước ta đã và đang suy giảm do tác động của quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá …; mặt khác quá trình biến đổi khí hậu cũng đang làm suy giảm đến tài nguyên đất. Những nhân tố đó đã và sẽ tác động nghiêm trọng đến đời sống xã hội, đến nhân dân, đặc biệt là nông dân (một lực lượng lao động hiện, và nhiều năm sau vẫn chiếm trên 60% lao động xã hội). Do đó, việc giữ gìn, quản lý, sử dụng tiếp kiệm, có hiệu quả tài nguyên đất phải được coi là nhiệm vụ cấp bách của nhà nước. Tôi mong muốn tại Điều 58 có khoản quy định về việc nghiêm cấm sử dụng đất nông nghiệp sử dụng cho mục đích đô thị hoá tràn lan (cấm xây dựng khu đô thị thấp tầng, các khu công nghiệp, khu dịch vụ…); đồng thời nhà nước nên có cơ chế hỗ trợ để các vùng đất sản xuất nông nghiệp có mức sống cao tương đương vùng sản xuất công nghiệp, chế tài sử dụng đất nông nghiệp kém hiệu quả để bảo tồn vùng đất nông nghiệp.
(+) Khoản 1, Điều 58, đề nghị viết lại: Đất đai là tài nguyên đặc biệt, là nguồn lực quan trọng của quốc gia để phát triển đất nước. Đất đai được quản lý, sử dụng theo quy hoạch và pháp luật của Nhà nước.
(+) Khoản 2, Điều 58, Đề nghị bổ sung thêm và viết như sau: Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn theo luật định. Người sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiếp kiệm, đúng mục đích; được quyền chuyển quyền sử dụng đất, phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất theo luật định. Quyền sử dụng đất là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ.
(+) Khoản 3, Điều 58, tôi kiến nghị bổ sung thêm cụm từ “trưng mua, trưng dụng” và viết lại: Nhà nước trưng mua, thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo luật định trong trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, các dự án phục vụ cho phúc lợi xã hội, hoặc trưng dụng có thời hạn. Như vậy sẽ phù hợp hơn với từng thời điểm, từng yêu cầu và mục đích sử dụng đất của nhà nước và đảm bảo quyền lợi người được giao quyền sử dụng đất. Riêng về nội hàm cụm từ “…dự án phát triển kinh tế - xã hội", tôi đề nghị Ban dự thảo làm rõ việc thu hồi đất đối với dự án phát triển kinh tế - xã hội; nếu quy mô lớn có ảnh hưởng tầm quốc gia, nhà nước đứng làm trung gian để nhà đầu tư, người dân thoả thuận bồi thường giá trị sử dụng đất, đảm bảo việc chuyển quyền sử dụng đất đúng luật và thu được lợi tức địa tô phát sinh đúng với mục đích đất đai là nguồn lực quan trọng của quốc gia như khoản 1, Điều 58 đã quy định và đất đai thuộc sở hữu nhà nước (Điều 57).

.

Góp ý Hiến pháp 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Phạm Thị Ngọc Kim       Email:kim_pham@hnn.vn
Điện thoại:       Địa chỉ: Bắc Giang

Theo tôi, không nên dùng cụm từ "mọi người" trong Hiến pháp mà nên dùng cụm từ "công dân" . Vì theo tôi hiểu dùng cụm từ " công dân" tức là ta đã loại trừ được những đối tượng không đủ quyền công dân theo quy định của pháp luật.

.

Sửa đổi hiến pháp trên tinh thần tôn trọng các quyền con người 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn Minh       Email:nguyenminh@yahoo.com
Điện thoại:       Địa chỉ: Cầu Giấy - Hà Nội

Là một đất nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, thì quyền con người luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, hiến pháp năm 1992 lại chưa thể hiện được được quyền lợi cho những người đồng tính, song tính và chuyển giới. Các nhà khoa học toàn cầu đã chứng minh rằng đồng tính, song tính và chuyển giới là những xu hướng tình dục hoàn toàn bình thường của con người. Tuy nhiên, do xã hội còn nhiều định kiến, truyền thông cũng chưa có sự chú trọng trong việc tuyên truyền định hướng cho người dân hiểu được đồng tính, song tính và chuyển giới là xu hướng tình dục hoàn toàn bình thường, và không phải là bệnh lây lan. Vì vậy, nghĩa vụ và trách nhiệm của hiến pháp là bảo vệ các quyền cơ bản của con người, suy rộng ra cũng là bảo vệ quyền con người của những người đồng tính, song tính và chuyển giới. Họ là một bộ phận không thể tách rời của xã hội, nên xã hội không thể ruồng bỏ họ, họ chính là những người con, em, bạn bè, họ hàng xung quanh chúng ta. Thiết nghĩ, cần có một sự sửa đổi hiến pháp cần thiết để bảo vệ quyền con người của những người đồng tính, song tính và chuyển giới để họ có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc như những người dị tính khác. Và quan trọng là bảo vệ họ khỏi những sự kỳ thị, đối xử bất công của những người dị tính có tư tưởng cực đoan trong xã hội. Đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phải là một đất nước tiên phong đi đầu trong việc bảo vệ và tôn trọng các quyền của con người, mà việc sửa đổi hiến pháp theo hướng tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của những người đồng tính, song tính và chuyển giới là một điều hết sức quan trọng. Nó thể hiện trình độ phát triển trong nhận thức cũng như khoa học của xã hội Việt Nam và khẳng định tính nhân văn của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng, đang hướng tới.

.