Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

2013-03-20 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Vụ Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 31/5/2013.

Toàn văn Dự thảo Thông tư Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.
 

Vụ Quản lý hoạt động xây dựng
 


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý

Góp ý dự thảo Thông tư thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Lê Trung       Email:doanh_nhan2010@yahoo.com
Điện thoại:       Địa chỉ:

Qua nghiên cứu Dự thảo Thông tư hướng dẫn thẩm tra thiết kế dự toán và các ý kiến đóng góp của các bạn đọc, đồng nghiệp, tôi xin bổ sung như sau:

-         Khoản 2, Điều 2: Bổ sung “kèm file tính toán kết cấu”

-         Khoản 2, Điều 3: Bổ sung “Bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án được duyệt”

-         Khoản 2, Điều 5:

+ Nội dung thẩm tra dự toán trùng lắp với nội dung thẩm định dự toán của Chủ đầu tư quy định tại Điều 10 Nghị định 112/2009/NĐ-CP, cần có quy định lại để tránh chồng chéo.

+ Cần cân nhắc áp dụng khái niệm “sự phù hợp” hay “sự chính xác” đối với công tác thẩm tra dự toán.

+ Cần xác định rõ “khối lượng chủ yếu của dự toán” là những khối lượng của các công tác nào ứng với từng loại công trình, đảm bảo thống nhất thực hiện của các địa phương. Chẳng hạn đối với công trình dân dụng:

·        Công tác bê tông;

·        Công tác cốt thép;

·        Công tát lát nền;

·        Công tác lợp mái;

·        Công tác lắp đặt thiết bị;

·        Một số công tác khác khi thấy cần thiết.

Không nhất thiết phải kiểm tất cả các công tác vì như vậy nhiệm vụ của cơ quan QLNN sẽ rất nặng nề.

+ Đề nghị bổ sung: “Sự phù hợp của dự toán hạng mục công trình, tổng dự toán so với suất đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

-         Điều 6, Điều 7: sửa đổi cụm từ “…thẩm tra thiết kế” thành “…thẩm tra thiết kế, dự toán”

-         Đối với dự toán khối lượng bổ sung, cơ quan QLNN có phải thẩm tra trước khi chủ đầu tư phê duyệt không?

-         Trường hợp đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện không đạt yêu cầu, phải chỉnh sửa nhiều hoặc thẩm tra lại nhiều lần, nên quy định xử lý trách nhiệm (hành chính, nghĩa vụ tái chính), tránh trường hợp ỷ lại vào đơn vị thẩm tra để hoàn thành hồ sơ thiết kế kịp tiến độ hợp đồng nhưng chất lượng kém. Đừng biến cơ quan QLNN thành bộ phận KCS của đơn vị thiết kế.

.

gop y Du thao TT tham tra TK 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: nguyễn khánh linh       Email:k
Điện thoại:       Địa chỉ: ha noi

         

1.     Khoản 7, Điều 2 của Dự thảo Thông tư quy định “Dự toán xây dựng công trình đối với công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước” thuộc Hồ sơ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. Trong thực tế, xảy ra trường hợp một công trình sử dụng nhiều loại nguồn vốn, trong đó chỉ có một phần nhỏ (tỷ trọng dưới 10%) là vốn ngân sách Nhà nước, đề nghị Thông tư hướng dẫn rõ đối với trường hợp như vậy có phải trình cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thẩm tra dự toán hay không.

2.     Theo quy định tại Điều 2Điều 3 của Dự thảo Thông tư, phần “chỉ dẫn kỹ thuật” thuộc “Hồ sơ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình”, đề nghị Thông tư hướng dẫn cụ thể về việc lập chỉ dẫn kỹ thuật: do đơn vị, tổ chức nào lập, chi phí cho việc lập được lấy từ khoản mục chi phí nào, xác định theo phương pháp nào?

3.     Tại khoản 1 Điều 4 của Dự thảo TT có quy định: “cơ quan thẩm tra có trách nhiệm xem xét hồ sơ và có văn bản thông báo đến chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ”. Như vậy, TT cần quy định rõ: khái niệm “cơ quan thẩm tra” nêu trên là cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (cơ quan nhận tờ trình và hồ sơ của chủ đầu tư) hay còn có thể là tổ chức tư vấn thẩm tra do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thuê hoặc chỉ định.

4.     Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP: “Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng nêu tại Khoản 2 Điều này không đđiều kiện để thẩm tra thiết kế thì cơ quan này được cơ quan này được thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế. Như vậy, được hiểu là có 03 hình thức thẩm tra cơ bản có thể xảy ra:

-         Hình thức 1: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trực tiếp thẩm tra thiết kế;

-         Hình thức 2: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thuê tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế.

-         Hình thức 3: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế.

Đề nghị TT bổ sung quy định đối với các nội dung:

- Phân biệt sự khác nhau của hai hình thức thuê chỉ định nêu trên.

- Sau khi nộp Hồ sơ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình”, cách thức và thời gian Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thông báo cho chủ đầu tư biết về: hình thức thẩm tra (trực tiếp, thuê, chỉ định, giao,…); yêu cầu chủ đầu tư ký hợp đồng với tổ chức tư vấn, cá nhân thẩm tra (nếu có).

- Trường hợp chủ đầu tư sẽ phải ký hợp đồng với tổ chức tư vấn, cá nhân thẩm tra: đây là hợp đồng được ký kết bởi 2 bên theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước (bên thứ 3); kết quả thực hiện hợp đồng được cung cấp cho bên thứ 3, như vậy cần có hướng dẫn về điều kiện nghiệm thu.

5.     Theo quy định tại Điều 4 “Tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng công trình” của Dự thảo Thông tư, liên quan đến công tác tổ chức thẩm tra có các khái niệm:

a.      Cơ quan thẩm tra” - (quy định tại khoản 1)

b.     “Cơ quan thẩm tra của nhà nước” - (quy định tại khoản 4)

c.       “Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trực tiếp thực hiện thẩm tra” - (quy định tại khoản 2)

d.     “Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (có đủ năng lực để) thẩm tra” - (quy định tại khoản 2)

e.       “Tổ chức tư vấn được cơ quan nhà nước giao phối hợp thẩm tra” - (quy định tại khoản 5)

Ngoài ra, khoản 5, Điều 7 của Dự thảo TT có khái niệm “tổ chức tư vấn thẩm tra được cơ quan quản lý nhà nước giao để cùng phối hợp tham gia thẩm tra” và khái niệm “cơ quan chuyên môn”.

Như vậy có rất nhiều khái niệm về các cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác thẩm tra so với các khái niệm được quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP: “Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế. Đề nghị TT giải thích, phân biệt rõ các khái niệm này.

 

 

 

.

góp ý dự thảo TT hướng dẫn thẩm tra TK 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: nguyễn khánh linh       Email:khanhlinhn2012
Điện thoại:       Địa chỉ: hà nội

.

Góp ý dự thảo Thông tư thẩm tra thiết kế 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Mã khắc Tư       Email:makhactu@gmail.com
Điện thoại:       Địa chỉ:

Trích yêu văn bản :

Kiến nghị hướng dẫn triệt để các nội dung theo yêu cầu tại Điều 48, NĐ15 nhằm bảo đảm việc triển khai đồng bộ và tránh việc ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn;

  Điều 2. Hồ sơ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

-   Bổ sung Nhiệm vụ thiết kế được duyệt;

-   Bỏ nội dung danh mục phần mềm có bản quyền vì :

+ Nhà nước bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thông qua luật số 50/2005/QH11_Luật sở hữu trí tuệ. Nhà nước sẽ bảo vệ nó thông qua các cơ quan QLNN nhưng có quan NN không thực hiện việc kiểm tra rà soát từng vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Việc kiểm tra, phát hiện phải do chính người bị vi phạm tự thực hiện.

+ Danh mục do CĐT cung cấp không phản ánh được việc có sử dụng hay không sử dụng phần mềm có bản quyền hay không và cơ quan NN cũng không thể thực hiện việc kiểm tra xác minh được VD : đơn vị tư vấn A không có bản quyền sử dụng phần mềm  nhưng họ thuê một tổ chức có bản quyền (và Cty này ở nước ngoài chẳng hạn) thực hiện việc tính toán một nội dung nào đó vậy thì đơn vị tư vấn A đâu cần phải chứng minh với cơ quan NN về bản quyền hay không bản quyền. Và trường hợp đơn vị tư vấn A không kê khai và họ tuyên bố họ tự làm bởi phần mềm do họ lập (họ chả đăng ký bản quyền) thì cơ quan QLNN làm thế nào?

  Điều 4. Tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Cần xác định rõ nội dung thẩm tra phù hợp với yêu cầu quản lý mang tính cốt lõi, quan trọng theo hướng bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật của kết cấu đã được thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn và đủ điều kiện xác lập trách nhiệm khi điều chỉnh thiết kế hoặc khi sảy ra sự cố. Không đặt ra nội dung thẩm tra không phù hợp để từ đó phải quy định thêm nhiều tổ chức cùng tham gia vào một công việc như vậy rất khó xác định trách nhiệm và giải quyết nhưng bất đồng quan điểm trong quá trình thực hiện thẩm tra.

Kiến nghị tách bạch vai trò quản lý và vai trò của đơn vị sự nghiệp vì như vậy sẽ dẫn đến việc “vừa thổi, vừa đá” không khách quan trong quá trình thực hiện công tác QLNN.

Việc cho phép thuê chuyên gia để phối hợp thẩm tra chỉ hạn chế đến mức tối đa và chỉ áp dụng cho nhưng trường hợp có những giải pháp thiết kế mới, phức tạp hoặc ít xuất hiện tại địa phương. Việc thuê chuyên gia phải được phép của người quyết định đầu tư để quyết định vể tài chính cho công tác này. Có như vậy mới tạo được sự công bằng trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh giữa các tổ chức tư vấn.

Tại mục 4, Điều 4, dự thảo thông tư không cần thiết quy định về việc phân công của cơ quan NN vì nội dung này đã có quy định ở các văn bản QPPL khác có liên quan đến công tác tổ chức, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Người đứng đầu đơn vị lẽ dĩ nhiên sẽ có sự phân công hợp lý nhằm bảo đảm thực hiện và chịu trách nhiệm hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng;

Tại mục 5, Điều 4, Dự thảo TT cũng không cần thiết quy định nội dung này vì đây là quyền của tổ chức có đăng ký hoạt động kinh doanh. Việc họ thuê ai là quyền của họ;

Theo tinh thần của dự thảo thông tư này thì mô hình thực hiện công tác thẩm tra sẽ là cơ quan QLNN sẽ giao thường trực cho một đơn vị tư vấn nào đó để thực hiện công tác thẩm tra (thực chất chính là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở vì nếu giao cho duy nhất một đơn vị tư vấn tư nhân thì sẽ không ổn mà giao cho nhiều đơn vị tư vấn tư nhân thì cũng không thể vì chả lẽ mội cái mỗi mời…). Việc này sẽ gặp một số vấn đề sau :

-   Có ký hợp đồng giao việc hay không? Nếu không ký hợp đồng thì cơ quan QLNN có được phép ủy thác quyền QLNN của mình cho tổ chức tư vấn hay đơn vị sự nghiệp không? Nếu ký hợp đồng thì sẽ  ký hợp đồng thường trực, kể cả khi chưa có công trình nào hay mỗi cái mỗi ký hợp đồng?

-   Ai sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng đối với kết quả thẩm tra? Rất phức tạp trong trường hợp có nhiều đơn vị tư vấn cùng tham gia thẩm tra;

-   Nếu không phải là đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan QLNN thì ngay sau khi ký hợp đồng thẩm tra, tiền đâu để tạm ứng theo thỏa thuận của hợp đồng?

Khoản d, mục 2, Điều 5, Nội dung thẩm tra theo quy định của NĐ15 và dự thảo TT này trong đó việc đánh giá về mức độ an toàn chịu lực công trình cần phải có tiêu chí để đánh giá và đã là “mức độ” thì phải có hướng dẫn về các cấp mức độ (mức an toàn 1, 2,…) và mức nào thì chấp nhận được. Có như vậy mới trách được sự tùy tiện trong việc đánh giá. Nội dung này của NĐ15 và dự thảo TT rất trừu tượng và thuần chuyên môn thuộc trách nhiệm của tổ chức tư vấn trước CĐT và pháp luật thông qua hợp đồng. Kiến nghị cấn hướng dẫn cụ thể việc đánh giá này.

Mục 3, 4 của Điều 5, Bản vẽ sau khi thẩm tra sẽ được co quan QLNN đóng dấu thẩm tra. Tuy nhiên đây là bản vẽ chưa được nghiệm thu và có thể sửa chữa theo yêu cầu thẩm tra. Việc không quy định nghiệm thu trước khi đóng dấu thẩm tra sẽ xuất hiện trường hợp hồ sơ lưu tại cơ quan QLNN sẽ khác hồ sơ đưa ra thi công và như vậy việc quản lý hồ sơ sẽ không còn tác dụng. Kiến nghị CĐT phải xác nhận việc nghiệm thu hồ sơ trước sau đó mới đưa đi thảm tra. Nếu có sửa chữa hồ sơ thì cũng phải tổ chức nghiệm thu lại rồi sau đó mới tổ chức thẩm tra lại, có như vậy mới có sự thống nhất giữa hs lưu tại cơ quan QLNN với bản đưa ra thi công.

Dự thảo thông tư này không hướng dẫn vấn đề thẩm tra lại khi có điều chỉnh thiết kế.

Mục 6, Đ6, Cơ quan NN chỉ thẩm tra công trình có cấp cao nhất, vậy các công trình khác có thẩm tra hay không? Trường hợp có nhiều loại công tình khác nhau ( dân dụng, công nghiệp…) thì cơ quan chủ trì nấu có điều kiện năng lực có được thực hiện thẩm tra các công trình còn lại không? Các công trình còn lại, cơ quan chủ trì tổ chức gửi đến các cơ quan khác hay CĐT tự tổ chức gửi đi thẩm tra?Có cần có một báo cáo thẩm tra tổng hợp hay không?

Về công tác thẩm tra, cần có hướng dẫn cụ thể nội dung thẩm tra để không những cơ quan NN cấp tỉnh mà cả cơ quan NN được giao thực hiện ở cấp huyên cũng có thể thực hiện. Lưu ý đối với cấp huyện do hạn chế về biên chế và điều kiện năng lực nên kiến nghị giao cho UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể để tổ chức thực hiện;

Phụ lục 01 : Kiến nghị bổ sung nội dung về mã số dự án (do Sở Tài chính hoặc Sở KHĐT cấp); Bổ sung mục đích đầu tư hoặc công năng chủ yếu của công trình.

Phụ lục 02 : Không riêng phụ lục này mà xuyên xuốt từ NĐ15 đến dự thảo TT này cần định nghĩa tên gọi thẩm tra, thẩm định để phân biệt giữa công tác quản lý và công tác có tính kiểm tra kỹ thuật;

.

góp ý kiến về thẩm tra 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Ngyễn Văn Tiến       Email:tienxdvp@gmail.com
Điện thoại: 0988148982       Địa chỉ: Vĩnh Phúc

Kính thưa: Vụ Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng
Sau khi xem nội dung của dự thảo thông tư hướng dẫn việc thẩm tra thiết kế công trình tôi xin có một số ý kiến đóng góp như sau:
1. Theo dự thảo thông tư thì Sở xây dựng được giao thẩm tra các công trình thuộc thẩm quyền theo nghị định 15(là đầu mối thẩm tra) Tôi thấy chưa hợp lý ở chỗ sau: Tôi làm tại Sở xây dựng lên tôi biết một năm có hàng trên dưới nghìn dự án được các cấp phê duyệt mà thuộc đầu mối thẩm tra là của Sở xây dựng theo dự thảo thông tư này; như vậy Sở xây dựng không đủ nhân lực để đáp ứng và nếu thuê tư vấn thì sẽ xảy ra sự độc quyền của đơn vị tư vấn nhà nước dẫn đến sẽ sảy ra tiêu cực; Theo tôi cần phải phân cấp tiếp đối với các dự án cấp tỉnh thì tuỳ thuộc vào nguồn vốn mà đề nghị Sở xây làm đầu mối thẩm định hoặc phòng tài chính - Công thương cấp huyện làm đầu mối thẩm định thì mới đáp ứng được yêu cầu.
2. Hiện tại Sở kế hoạch đầu tư đang là đầu mối thẩm định bước thiết kế cơ sở Vậy theo tôi cần chuyển giao cho Đơn vị xây dụng chuyên nghành thẩm định từ bước thiết kế cơ sở thì mưới lắm bắt được từ bước dự án đến bước bản vẽ thi công. Và các dự án cần phải được phân cấp mạnh hơn nữa về cấp huyện vì có rất nhiều tỉnh thành có nguồn nhân lực cấp huyện về xây dựng cũng rất tốt.
    Trên đây là ý kiến góp ý của tôi, xin cám ơn!

.

Thông tư hướng dẫn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Ngô Văn Tuấn       Email:ngotuandhh@gmail.com
Điện thoại: 0914459696       Địa chỉ: Đại học Huế

          Điều 4. Tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

          1. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình thẩm tra thiết kế, cơ quan thẩm tra có trách nhiệm xem xét hồ sơ và có văn bản thông báo đến chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng theo quy định).

2. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thể trực tiếp thực hiện thẩm tra toàn bộ hoặc chủ trì và giao cho các đơn vị sự nghiệp kinh tế có chức năng tư vấn thẩm tra một phần thiết kế công trình hoặc yêu cầu chủ đầu tư thuê các đơn vị tư vấn thẩm tra và gửi hồ sơ về Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (Đơn vị tư vấn thẩm tra là đơn vị được Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng địa phương cấp chứng chỉ hành nghề).. Trường hợp công trình phức tạp, công trình có áp dụng những công nghệ mới, cơ quan thẩm tra có thể cùng phối hợp - giao một phần nội dung thẩm tra cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ năng lực để thẩm tra (tùy theo điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân). 

 

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã phân cấp, tình hình năng lực bộ máy của các cơ quan giúp việc ở địa phương để phân cấp cho các Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương thực hiện thẩm tra thiết kế các loại công trình xây dựng còn lại (quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP) trên địa bàn tương ứng với các loại công trình nêu tại khoản 1 đến khoản 4 của Điều này.

Khi cần thiết thì các Sở nêu trên có thể giao cho tổ chức sự nghiệp kinh tế có chức năng kiểm định xây dựng của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện phối hợp để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ thiết kế công trình hoặc yêu cầu chủ đầu tư thuê các đơn vị tư vấn thẩm tra (được Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng địa phương cấp chứng chỉ hành nghề) và gửi hồ sơ về sở để thẩm tra tổng thể.

Ghi chú: điều chỉnh trên tránh quá tải cho Trung tâm Kiểm định và trách độc quyền và đảm bảo quy định về quản lý nhà nước của về xây dựng.

.

Thong tu huong dan tham tra TK XD 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyen Tan Tuan       Email:Tuanctqn@gmail.com
Điện thoại: 0905176339       Địa chỉ: Thi tran Prao huyen Dong Giang

đôi với các công trình cấp huyện với qui mô nhỏ dưới loại C thi cơ quan nào thâm tra thiết kế dự toán. Nếu dòn lên tỉnh thì tiến độ khôngđảm bảo. Đề nghị Bộ XD bổ sung vào Thông Tư quy định cơ quan chức năng quản lý xây dựng ( Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn) Ở cấp huyện, có thẩm quyền thẩm tra thiết kế - dự toán với quy mô công trình dươi loại c, công trình thiết kế một bước ( công trình lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật) có như vậy mới giải quyết được các vấn đề của địa phương

Kính mong Bộ Xây dựng quan tâm, bổ sung vào thông tư.

.

Góp ý Thông tư thẩm tra thiết kế 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Trần Viết Bảo       Email:baotranviet@gmail.com
Điện thoại: 0914010916       Địa chỉ: Sở Xây dựng Bình Định

.