Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2013-05-14 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 30/07/2013.

Toàn văn Dự thảo Thông tư (phiên bản ngày 10/07/2013) Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng
 


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý

de nghi xem lai phan cap cong trinh 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: nguoi trong cuoc       Email:ngoctrupc@gmail.com
Điện thoại: 03213502333       Địa chỉ: phu cu - Hung Yen

Theo phân cấp công trình của Thông tư này thì một số địa phương có địa bàn rộng phải lập nhiều chi nhánh của các sở chuyên ngành, không thì từ đường bê tông nho nhỏ cũng phải đi mất 2 ngày để trình thẩm tra và xây dựng nông thôn mới của chúng ta đợi đến 2100 thì hoàn thành

.

Phân cấp công trình 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Lê Hoàng       Email:hoang.lph@gmail.com
Điện thoại:       Địa chỉ: Kon Tum

Trong thông tư hướng dẫn có phân loại phân cấp công trình rất chi tiết. Tuy nhiên trong thông tư 12/2012/TT-BXD cũng đã phân loại phân cấp rồi. Vậy khi thông tư hướng dẫn có hiệu lực có thay thế thông tư 12/2012/-BXD không?

.

Góp ý về Điều 18 Thông tư hướng dẫn Nghị đinh 15 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn Thái Hợp       Email:nguynthaihop@yahoo.com
Điện thoại: 0913394542       Địa chỉ: Thái Nguyên

Nhật ký thi công là tài liệu gốc, đề nghị Bộ Xây dựng nên quy định bắt buộc trong nhật ký thi công phải ghi khối lượng thi công cụ thể của công việc xây dựng  đúng thời gian đã được nghiệm thu. Có như vậy mới tránh được hiện tượng "hồi ký"  để đưa khối lượng thi công nghiệm thu vào thời điểm Nhà nước thay đổi chính sách về tiền lương và giá vật liệu. 

.

Góp ý về dự thảo Thông tư Hứớng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Ho Quoc Viet       Email:vietqlxd@gmail.com
Điện thoại: 0963231346       Địa chỉ: tp Buon Ma Thuot DakLak

Góp ý về dự thảo Thông tư Hứớng  dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng , tôi xin góp ý về phân cấp công trình như sau :

Tại mục II.1.5. Công trình năng lựong điểm II.1.5.7 Đường dây và trạm biến áp nên phân làm 4 cấp ( cấp I có điện áp từ 22kV trở xuống ) bởi lẽ theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ thì những công trình Đường dây tải điện … từ cấp III trở lên đều phải qua cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng để thẩm tra và tại điều 31 của Nghị định các công trình này trước khi đưa vào sử dụng phải được cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng kiểm tra . Nếu như phân loại theo Hướng dẫn của Thông tư tất cả các công trình Đường dây và trạm biến áp đều phải qua cơ quản quản lý về xây dựng kiểm tra ; Điều này sẽ gây khó khăn rất lớn và thụ động cho các Chủ đầu tư là các Công ty Điện lực ở các tỉnh vì rằng hàng năm với khối lượng rải rác rất lớn tại các công ty Như thay máy biến áp quá tải , thay dây dẫn hoặc trồng xen một số trụ trên tuyến đường dây có sẵn … mà phải thực hiện các công đoạn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công , báo cáo chờ ý kiến rồi mới được đưa vào vận hành trong lúc đó   yêu cầu đặt ra là làm xong phải đóng điện ngay không để mất điện cho khách hàng  do vậy chúng tôi đề nghị quý Bộ xem xét cho phù hợp 

Trân trọng kính chào

 

.

Dieu 5 nghi dinh 15/2013/N D-CP cua chinh phu 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: pham ngoc ha       Email:ngochapham116@yahoo.com
Điện thoại:       Địa chỉ:

Theo quy định tại khoản 5 điều 25 nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính Phủ về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu quy định nhà thầu có nghĩa vụ ‘‘Lập và phê duyệt biện pháp thi công, trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình’’. Vậy việc phê duyệt biện pháp thi công là nhà thầu tự phê duyệt và tự chịu trách nhiệm về biện pháp thi công của mình hay chủ đầu tư phê duyệt; nếu là chủ đầu tư phê duyệt thì phải sửa thành nhà thầu có nghĩa vụ “lập và trình duyệt

.

Dieu 9 thong tu huong dan nghi dinh 15 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: pham ngoc ha       Email:ngochapham116@yahoo.com
Điện thoại:       Địa chỉ:

1.Theo Mục 4. Điều 9 Thông tư hướng dẫn nghị định 15 có quy định ‘‘Ni dung phương án k thut kho sát đưc duyt phi đưc th hin trong hp đng kho sát mà nội dung của phương án theo mục 3 điều này thì gồm rất nhiều nội dung bao gồm

a) Cơ s lp phương án k thut kho sát như đc đim công trình xây dng, nhim v kho sát, đc đim đa cht công trình, mc đ nghiên cu hin có v điu kin đa cht công trình ti khu vc xây dng;

b) Thành phn, khi lưng công tác kho sát;

c) Phương pháp, thiết b s dng;

d) Tiêu chun áp dng;

đ) T chc thc hin;

e) Tiến đ thc hin;

g)  Các bin pháp bo v các công trình h tng k thut, các công trình xây dng có liên quan;

h) Các bin pháp bo v môi trưng: ngun nưc, tiếng n, khí thi...;

i) D toán chi phí cho công tác kho sát.

          Như vậy nếu đưa tất cả các nội dung trên vào hợp đồng thì rất nhiều do đó nếu phải đưa vào hợp đồng chỉ cần đưa các nội dung chính do đó Mục 4. Điều 9 nên sửa thành ‘‘ nội dung chính của phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt phải được thể hiện trong hợp đồng khảo sát’’

2. Đối với các gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế mà nhà thầu phải lập hồ sơ đề xuất hay hồ sơ dự thầu thì trong hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu đã có hết những nội dung như trong phương án kỹ thuật khảo sát vậy có nên lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát nữa không.

 

.

Góp ý phân loại, phân cấp công trình theo NĐ 15 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Huynhlutan       Email:tansxd@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0573843289       Địa chỉ: Phú Yên

Trong phụ lục phân loại công trình theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP không có loại công trình nhà kho (kho chứa vật tư, hàng hóa hoặc kho dự trữ, kho trung chuyển) các công trình này là độc lập, không nằm trong dự án nhà máy sản xuất.
Trong phụ lục phân cấp công trình kèm theo Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 15 của Quý bộ cũng không đề cập đến loại hình công trình này.
Vậy đề nghị Quý Bộ hướng dẫn loại hình các kho chứa hàng hóa, vật tư độc lập là công trình dân dụng hay công nghiệp?

.