Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và bộ máy của Thanh tra Xây dựng thuộc các Sở Xây dựng

2013-05-24 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và bộ máy của Thanh tra Xây dựng thuộc các Sở Xây dựng.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Thanh tra Xây dựng - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 24/7/2013.

Toàn văn Dự thảo Thông tư Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Thanh tra Xây dựng
 


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý

góp ý kiến 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: minhquoc       Email:betgame1984@gmail.com
Điện thoại:       Địa chỉ: Sơn Tây, Hà Nội

 riêng thành phố Hà Nội và HCM không thể thiếu đội TTXD cắm tại địa bàn cấp xã, phường được, nếu chỉ có đội ở quận huyện e rằng việc quản lý TTXD ở 2 tp này chắc chắn không đảm bảo, trong dự thảo thông tư không có đề cập đến...! và số TTXD hiện có chưa đủ tiêu chuẩn theo Nghị định 26 của CPthì được sắp sếp như thế nào? nếu họ đang học đại học các chuyên nghành sau 1 đến 2 năm nữa sẽ tốt nghiệp (đủ tiêu chuẩn)  thì họ có được sáp nhập vào đội TTXD của sở không?
cám ơn ban soạn thảo.

.

gop y 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: nguyen minh quoc       Email:minhquoc_ttxd@yahoo.com
Điện thoại:       Địa chỉ: Phuc Tho, Ha noi

Theo Tôi Bộ nên bổ xung thêm ý của Điều 2 của thông tư là “với những người chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng chưa có bằng đại học các chuyên nghành mà hiện đang học đại học các chuyên nghành sau 1,2 năm sẽ tốt nghiệp thì cũng được sáp nhập vào đội TTXD của sở” vì họ có kinh nghiệm và hiện tại họ cũng đã và đang học đại học đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Luật thanh tra.

.

Đóng góp vào Dự thảo thông tư về Tổ chức Thanh tra xây dựng 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn Thị Liên Hương       Email:Huonglienthinguyen@gmail.com
Điện thoại: 0975657997       Địa chỉ: Gia Lâm Hà Nội

Tại điều 1, mục 6, khoản a: Trên cơ sở tổ chức của thanh tra xây dựng cấp huyện và xã hiện có, UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát lại lực lượng để bố trí công tác cho phù hợp với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và thực tiễn quản lý.

Đề nghị quy định cụ thể tiêu chí rà soát, bố trí lực lượng phù hợp với yêu cầu chuyên môn là như thế nào?

.

Bổ sung Tại Điều 1 Dự thảo Thông tư 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn Ngọc Quí       Email:chinsobon@yahoo.com
Điện thoại: 0903814049       Địa chỉ: 135/5A12 Tân Hòa Đông, phường 14 quận 6

Đề nghị xem xét bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 1: Thanh tra Sở xây dựng được tổ chức các đội thanh tra xây dựng đặt tại địa bàn cấp huyện. Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét thống nhất tên gọi chung cho đội thanh tra xây dựng đặt tại địa bàn cấp huyện. Thí dụ: đội thanh tra xây dựng quận …..(huyện…..); đội thanh tra địa bàn quận …..(huyện…..); đội thanh tra xây dựng địa bàn quận …..(huyện…..) hoặc tên gọi khác, để thống nhất chung cho cả nước.

.

Bổ sung ý kiến của ông Hoàng Xuân Thuận - Đồng Hới 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn Đắc Thắng       Email:ngdacthang@gmail.com
Điện thoại: 0909795676       Địa chỉ: Thanh tra Xây dựng Tiền Giang

Tôi cũng có thắc mắc giống như ông Hoàng Xuân Thuận. Kiến nghị quy định rõ hơn về thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh đứng đầu "lực lượng TTXD cho từng địa bàn hành chính". Xin trân trọng cám ơn Ban soạn thảo.

.

Góp ý dự thảo Thông tư về thanh tra xây dựng 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Hoàng Xuân Thuận       Email:thuanttxd@gmail.com
Điện thoại: 0912550075       Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới

Tại điểm a, khoản 5, Điều 1 quy định: Đối với các tỉnh: căn cứ qui mô, số lượng đơn vị hành chính (thành phố, thị xã, huyện thuộc tỉnh), đặc điểm yêu cầu quản lý; Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập lực lượng thanh tra xây dựng cho từng địa bàn hành chính phù hợp với tình hình địa phương nhưng không nhất thiết mỗi đơn vị hành chính cấp huyện phải có riêng lực lượng thanh tra xây dựng. Như vậy, không rõ "lực lượng thanh tra xây dựng cho từng địa bàn hành chính là loại lực lượng gì? (là tổ, đội, ban, ...vị trí pháp lý? nhiệm vụ quyền hạn được quy định ở đâu? Đề nghị làm rõ hơn.

.