Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công khai thông tin về năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình (Dự thảo ngày 06/11/2013)

2013-10-17 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư hướng dẫn công khai thông tin về năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình trước khi ban hành. Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn công khai thông tin về năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Vụ Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 30/11/2013.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn công khai thông tin về năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

 

Vụ Quản lý hoạt động xây dựng.
 


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý

Công khai thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng cô 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn Văn Hòa       Email:1977nguyenvanhoa@gmail.com
Điện thoại: 0915012579       Địa chỉ: TP đông hà- tỉnh Quảng trị

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc cung cấp, quản lý và đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực: Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Giám sát chất lượng công trình xây dựng; Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II, cấp III được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước.(vì các tỉnh nhỏ ít có công trình lớn mà chỉ quy định đến công trình cấp 1,2 và cấp đặc biệt thì cạnh tranh giữa các công ty tư vấn có năng lực đầy đủ và công tỷ chỉ có 1 đến 2 cái nhân sẽ không lành mạnh chất lượng thiết kế và giám sát kém).

nên quy định để tập trung cho cách doanh nghiệp tư vấn chuyên nghiệp sẽ có tính bền vững hơn

.