Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc tham gia, Góp ý Dự thảo Quy chuẩn Quy hoạch đô thị và thiết kế Kiến trúc cảnh quan

2014-01-15 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn Quy hoạch đô thị và thiết kế Kiến trúc cảnh quan trước khi ban hành. Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn Quy hoạch đô thị và thiết kế Kiến trúc cảnh quan.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc gửi về Vụ Quy hoạch Kiến trúc (địa chỉ số 37 Lê Đại Hành- Hai Bà Trưng-Hà Nội) bằng văn bản và thư điện tử trước ngày 25/01/2014.

Dự thảo Quy chuẩn Quy hoạch đô thị và thiết kế Kiến trúc cảnh quan. Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

 

 Vụ Quy hoạch Kiến trúc


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý