Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

2014-03-06 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 31/03/2014.

Toàn văn Dự thảo Thông tư Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.
 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng
 


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý

dự thảo Thông tư Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình 2010-10-12 15:32:36.026
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Thanh       Email:thanhnth@xaydung.daklak.gov.vn
Điện thoại: 05003859652       Địa chỉ: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng - Sở xây dựng Daklak

Cơ bản thống nhất cao nội  dung chi tiết dự thảo Thông tư Hướng dẫn công khai thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình lần 10 này. Nhưng qua nghiên cứu xem xét một số điều khoản qui định chưa được đầy đủ và hợp lý  Sở Xây dựng có ý kiến đề nghị cần điều chỉnh bổ sung một số vấn đề như sau:

+ Về thành phần hồ sơ : Cần qui định cụ thể có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn của cá nhân có chuyên môn kỹ cao trong tổ chức. Vì theo qui định hoạt động xây dựng là ngành hoạt động có điều kiện về đăng ký năng lực hoạt động theo số lượng và chất lượng yêu cầu của pháp luật .Đồng thời theo qui định của luật lao động và tính chất công việc đảm đương đối với các chức danh: chủ nhiệm, chủ trì, chỉ huy trưởng công trình với mức thu nhập và chịu trách nhiệm trực tiếp về kỹ thuật chuyên môn của chất lượng công trình trước mắt và thời gian sau  này, quyền lợi người của lao động đang tham gia chế độ BHXH.( không thể hợp đồng thời vụ hoặc hợp đồng công việc )

+ Biểu mẫu phần II : THÔNG TIN NĂNG LỰC DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ, THẨM TRA THIẾT KẾ, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, KIỂM ĐỊNH, GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1.    Các lĩnh vực hoạt động thẩm tra thiết kế xây dựng:

Còn thiếu qui định cho các bước : Lĩnh vực khảo sát xây dựng ; Thiết kế công trình ; Giám sát chất lượng công trình ; Kiểm định ; Giám định chất lượng

Biểu mẫu phần III. THÔNG TIN NĂNG LỰC DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: THI CÔNG XÂY DỰNG

 Chỉ có qui định phần  Thống kê năng lực máy móc thiết bị thuộc quyền sở hữu:

Thiếu liệt kê năng lực công nhân kỹ thuật có chứng chỉ tay nghề ?

 

.