Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 07:2014/BXD

2014-05-23 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh dự thảo trước ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong, ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo QCVN 07:2014/BXD.

Dự thảo QCVN 07:2014/BXD bao gồm 10 phần: (1) QCVN 07-1:2014 Công trình cấp nước; (2) QCVN 07-2:2014 Công trình thoát nước; (3) QCVN 07-3:2014 Tuynen và hào kỹ thuật; (4) QCVN 07-4:2014 Công trình giao thông; (5) QCVN 07-5:2014 Công trình cấp điện; (6) QCVN 07-6:2014 Công trình cấp xăng dầu khí đốt; (7) QCVN 07-7:2014 Công trình chiếu sáng; (8) QCVN 07-8:2014 Công trình viễn thông; (9) QCVN 07-9:2014 Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng; (10) QCVN 07-10:2014 Công trình nghĩa trang.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 16/06/2014.

Toàn văn Dự thảo QCVN Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm (dãn nén tập tin).

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
 


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý