Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Góp ý dự thảo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị"

2011-11-16 00:00:00.0

Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam và Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường  Bộ Xây dựng đang soạn thảo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị".

Để hoàn chỉnh Dự thảo lần cuối trước khi trình Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan, Bạn đọc truy cập vào chuyên mục Lấy ý kiến góp ý văn bản và bấm vào mục Gửi góp ý kiến để tham gia góp ý kiến cho Dự thảo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị". Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư linhqh67@yahoo.com hoặc ttth@moc.gov.vn. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về 02 họp thư trên trước ngày 20 tháng 11 năm 2009.

 

Trung tâm Thông tin


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý