Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc góp ý kiến cho bộ QCVN, TCVN về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

2011-11-16 00:00:00.0

Để hoàn thiện nội dung bộ Quy chuẩn,Tiêu chuẩn kỹ thuật về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đề nghị Quý bạn đọc góp ý cho các  nội dung sau:

“Bộ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN), Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng được xây dựng trên cơ sở soát xét bộ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo người tàn tật ban hành năm 2002, bao gồm:

1. QCVN    :2009/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Xây dựng công trình để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng;

2. TCVN      :2009 – Tiêu chuẩn quốc gia – Công trình dân dụng – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng;

3. TCVN      :2009 – Đường và hè phố - Hướng dẫn xây dựng công trình để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng;

Đề nghị bạn đọc cho ý kiến góp ý lần cuối trước khi ban hành QCVN , TCVN để đưa vào áp dụng.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc Email: qctcxdkt@gmail.com, trước ngày 20/11/2009.

 

 
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường


Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý