Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc tham gia, góp ý cho Dự thảo "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: An toàn cháy cho nhà và công trình"

2011-11-16 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh Dự thảo lần cuối trước khi ban hành. Bộ Xây dựng đề nghị Quí Cơ quan, Bạn đọc, Tổ chức ... truy cập vào chuyên mục Lấy ý kiến góp ý văn bản và bấm vào mục Gửi góp ý kiến để tham gia góp ý kiến cho Dự thảo "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: An toàn cháy cho nhà và công trình". Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về  Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng  37 Lê Đại Hành - Hà Nội  trước ngày 17/01/2010.

  
Toàn văn Dự thảo Quí Bạn đọc, Cơ quan, Tổ chức ... tải về tại tệp đính kèm.

 Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi Trường - Bộ Xây dựng

Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý